TPRS in de praktijk

Wanneer kun je TPRS® gebruiken?

TPRS kan, zeker in de eerste drie jaar van het curriculum, als een op zichzelf staande lesmethodiek gebruikt worden. Veel docenten die met TPRS werken kiezen er echter om uiteenlopende redenen voor om enkele technieken uit TPRS te gebruiken, of TPRS alleen op bepaalde momenten van het curriculum in te zetten. Luister naar hoe deze docenten het aanpakken. Welke manier past het best bij jou?

Dus… kan ik TPRS combineren met de lesmethode die bij mij op school gebruikt wordt?

In principe is dat niet nodig, omdat je met TPRS alle taalvaardigheden kunt aanleren en daarom geen regulier tekstboek nodig hebt. Combineren kan echter wel, en in de praktijk wordt dit ook vaak gedaan. Hieronder vertellen TPR-docenten hoe zij het aanpakken. Lees ook het artikel van Helen Hol en Barbara Hoevenaars over de TPRS-praktijk in Nederland.