Iris Maas neemt afscheid

Na 9 jaar enthousiaste toewijding aan de ontwikkeling van TPRS in Nederland en België neemt Iris Maas afscheid van TPRS Academy. Ze heeft jarenlang met heel veel plezier, energie en inzet bijgedragen aan de ontwikkeling van TPRS in Nederland, en haar aandeel in het opzetten en uitbouwen van de Deeltijdopleiding tot TPRS-docent is van onschatbare waarde.

Voor Iris is nu echter het moment aangebroken om zich op andere zaken te richten. Ze draagt haar rol in de opleiding en in de verdere ontwikkeling van TPRS Academy met vertrouwen over aan het nieuwe team. We zullen Iris’ sprankelende en doortastende persoonlijkheid enorm missen! Gelukkig blijft ze als extern examinator en adviseur aan ons verbonden, en zullen we haar nog regelmatig zien op de inspiratiedagen van de opleiding. Op persoonlijk vlak blijven we onze vriendschap met Iris koesteren. We wensen Iris veel geluk en succes met haar andere activiteiten!

De perfecte baan is voor Iris altijd een combinatie van onderwijs en Spaans geweest. Na haar studie Spaans en het afronden van de lerarenopleiding werkte ze 10 jaar als docente Spaans aan volwassenen aan CVO-IVORAN te Antwerpen. Nadat ze zich definitief vestigde in de Randstad, was ze als docente vertalen en tolken verbonden aan de Hogeschool West-Nederland te Den Haag, en is ze nu alweer vele jaren docent aan de Hotelschool Den Haag – Amsterdam.

Iris maakte in 2007 kennis met TPRS, en was meteen enthousiast: eindelijk had ze een manier gevonden om haar studenten zó vlot taalvaardig te maken dat ze zich al tijdens hun stage vol zelfvertrouwen in het Spaans kunnen redden. Iris en Kirstin besloten hun krachten te bundelen en startten in 2008 met het ontwikkelen van workshops, trainingen en in 2013 met een deeltijdopleiding op het gebied van TPRS. Iris zegt hierover: “Andere taaldocenten laten ervaren hoe TPR Storytelling werkt en hoeveel energie je ervan krijgt is iets waar ik erg blij van word.”

Iris volgde regelmatig trainingen in de Verenigde Staten en past in haar lessen op de Hogere Hotelschool zoveel mogelijk TPRS toe. Iris: “De TPRS-technieken storytelling  en personalisatie zijn een ideale manier om taalvaardigheid te combineren met het voor studenten aan de Hotelschool zo belangrijke hospitality.”

Kirsten Verpaalen

Kirsten is een docente Nt2 die als geen ander kan invoelen wat mensen meemaken die in een nieuw land gaan wonen en een nieuwe taal moeten leren. Niet alleen is Kirsten een bijzonder vriendelijk en begripvol persoon, maar zelf ondervond ze aan den lijve hoe het is om je in een totaal andere omgeving te moeten handhaven. Als afgestudeerd antropoloog woonde en werkte ze namelijk jarenlang in Kirgizië.

Als docente Nt2 timmert Kirsten hard aan de weg. Sinds 1 januari 2016 is zij partner bij Ad Appel Taaltrainingen. Dat het aangaan van dit samenwerkingsverband samenviel met het schrijven van haar afstudeerwerkstuk heeft Kirsten er niet van weerhouden een prachtig en nuttig beroepsproduct af te leveren. Ze ontwierp en testte een kaartsysteem om zinstructuren visueel inzichtelijk te maken. Dit werd zo goed ontvangen door het publiek dat haar afstudeerpresentatie bijwoonde, dat er wellicht een vervolg op komt. We zullen nog vaker van Kirsten horen!

Alice Braun

Alice Braun is een docente Nt2 met hart voor haar cursisten, die sinds 2016 met veel enthousiasme met TPRS lesgeeft. Alice besloot na een korte workshop spontaan om meteen de week erna, samen met haar zus, te beginnen aan de TPRS-opleiding. En ook al waren de omstandigheden niet ideaal (een pasgeboren baby, een verblijf in het ziekenhuis), Alice wist als geen ander door te zetten en vond steeds weer creatieve manieren om op onverwachte plaatsen en tijden haar studie voort te zetten.

Als beroepsproduct ontwierp ze een opzet voor een TPRS-curriculum voor Nt2, waarvan ze drie lessen gedetailleerd uitwerkte. Dit product belooft de basis te gaan vormen voor een volledige Nt2-lesmethode op basis van TPRS. Van Alice zullen we dus nog meer horen!

Kirsty Sharwood

Kirsty komt je vast bekend voor van de filmpjes op onze website, waar ze rustig en weloverwogen vertelt over haar ervaringen met TPRS in haar lessen voor volwassenen en kinderen. Kirsty heeft een heel eigen draai gegeven aan TPRS door het te combineren met dans en drama. De TPRS-verhaaltjes worden in haar lessen dan ook helemaal uitgebeeld, compleet met bijbehorende verkleedkleren.

Hoewel TPRS voortkomt uit Total Physical Response, waarin beweging essentieel is, zitten in veel TPRS-lessen de leerlingen toch vooral op hun eigen stoel. Zo niet bij Kirsty, waar leerlingen rondlopen, dansen, bewegen, zingen en toneelspelen. Deze ijzersterke combinatie heeft ervoor gezorgd dat Kirsty inmiddels een bloeiende Engelse taalschool runt: English and…. action!

Daarnaast begeleidt ze leraren op een CLIL-scholengroep. In deze werkomgeving pleit ze bevlogen voor de invoering van begrijpelijke-inputtechnieken die ze in haar TPRS-opleiding heeft opgedaan. Met haar grondige kennis over onderzoek naar taalverwerving kost het haar geen moeite haar ideeën over goed taalonderwijs overtuigend over te brengen. Haar hart voor de leerlingen en haar bevlogenheid over de combinatie TPRS, beweging en drama maken van Kirsty een bijzondere TPRS-docent.

Alike Last

In deze eerste maand van het nieuwe jaar zetten we een docent in het zonnetje zonder wie TPRS misschien wel totaal onbekend was gebleven in Nederland. Alike Last is een bekende naam in TPRS-kringen, zowel in Nederland als daarbuiten. Al sinds 2003 is zij een groot voorvechtster van de voorloper van TPRS: Total Physical Response. Een logisch vervolg was het werken met TPRS, waar Alike in 2007 mee startte. Op haar initiatief werd Von Ray (de zoon van Blaine Ray) in datzelfde jaar uitgenodigd om workshops te geven op de Landelijke Studiedag van de Levende Talen, waardoor ook anderen (zoals wijzelf) met TPRS kennis konden maken.

Alike geeft Franse les aan volwassenen bij Vrolijk en Frans, schrijft een blog, en verzorgt daarnaast workshops en trainingen over TPRS via Taalleermethoden.nl. Ze beperkt zich daarbij niet tot alleen deze methode: TPR, Multiple Intelligences en Total Physical Response behoren eveneens tot haar expertise. Ook was zij, samen met Iris Maas en Kirstin Plante, medeoprichter van de Stichting TPRS Platform, een non-profitorganisatie die tot doel heeft docenten te informeren over TPRS, en TPRS-docenten met elkaar in contact te brengen. Alike is op dit moment voorzitter van de stichting, en in die hoedanigheid heeft ze al vele contacten gelegd met organisaties in onderwijsland.

Deze onvermoeibare docente heeft in al die jaren nog niets van haar vuur verloren:  “Ik ben razend enthousiast over TPRS omdat leerlingen (cursisten) de taal er moeiteloos en met veel plezier mee verwerven en echt in de doeltaal gaan denken en de taal vloeiend gaan beheersen.”

Carmen Meester

Deze energieke, charmante en enthousiaste docente Spaans is de verpersoonlijking van ons motto “Teach with passion”. Het enthousiasme spat van haar af, zowel als je haar in levende lijve ontmoet als wanneer je haar online opzoekt. Met TPRS is Carmen meteen in het diepe gesprongen. Nog tijdens haar opleiding is ze aangetreden als secretaris bij de Stichting TPRS Platform, een organisatie die TPRS-docenten bij elkaar brengt en kennismakingsworkshops organiseert voor mensen die nog niet bekend zijn met deze werkwijze.

Carmen heeft haar eigen talenschool, “Español y más” genoemd, waar ze bevlogen lesgeeft aan volwassenen en kinderen. Een cursiste schreef over haar lessen: “En toen was daar Carmen die ons haar methode uitlegde, dat een jong kind ook geen rijtjes leert, maar luistert naar zijn omgeving, leert te begrijpen en uiteindelijk gaat praten. Geweldig! En dat is wat wij nu wekelijks doen. We luisteren naar Carmen, we lezen teksten, we voeren kleine toneelstukjes op met elkaar en al doende leren we om te spreken. Het is een feest. ¿Hablas español? Si! Un poco más!”

Carmen kan erg goed uitleggen wat TPRS inhoudt. Zie haar bijdragen aan de video’s op onze site. We zijn er dan ook zeker van dat we in TPRS-land nog veel zullen horen van Carmen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op haar site of haar facebookpagina.

Annemieke Woudt

Annemieke Woudt was in maart 2014 de eerste cursist die een Getuigschrift ontving van de Deeltijdopleiding tot TPRS-docent. Ze geeft Nt2 aan nieuwkomers in Nederland, schrijft kinderboeken en heeft het mooiste uitzicht dat je je maar kunt wensen.

Annemieke had zich voor haar afstudeerproject gespecialiseerd in het werken met een doorlopend feuilleton, over twee personages die in haar lessen levendig werden verbeeld door bereidwillige acteurs.  Het feuilleton was door Annemieke zelf geschreven, en in de loop van een serie lessen voegden haar cursisten allerlei ideeeën toe over de belevenissen van de twee hoofdpersonen, Bram en Sara. De verhaaltjes die aldus ontstonden gebruikt ze nog altijd in haar lessen, en omdat de personages en hun belevenissen zo herkenbaar zijn, is het steeds weer een succes.

Annemieke heeft haar eigen school voor Nederlands aan anderstaligen, genaamd Taal aan de Zaan.